کُلاه به پوشاکی گفته می‌شود که بر سر می‌گذارند. کلاه می‌تواند به خاطر محافظت،دلیل دینی، ایمنی یا مد مورد استفاده قرار گیرد. در گذشته کلاه نشان‌دهنده پایگاه اجتماعی فرد بوده‌است. کلاه در استفاده نظامی می‌تواند نشان‌دهنده ملیت، شاخهٔ فعالیت، درجه یا هنگ باشد.

در حال نمایش 2 نتیجه

کلاه کپ ۱۱۱۱

۱۶۵.۰۰۰تومان۱۸۵.۰۰۰تومان
آبی روشن
آجر
خاکی
زرد
زرشکی
سبز
+5
سبزآبی
سرمه ای
طوسی س
کرم
مشکی

کلاه کپ ۱۲۱۲

۱۸۵.۰۰۰تومان
Brown
آبی روشن
زرد
سبز
سرمه ای
صورتی
+3
طوسی
قرمز
مشکی
کلاه به عنوان لباسی برای سر در دو فصل زمستان و تابستان از قدیم العیام استفاده می‌شده‌است. در دوره قاجاریه و قبل از آن سر برهنگی مرد علاوه بر آنکه نشانه بی‌ادبی و بی وقاری بود. به روایت معلوم و مجهول، عوام معتقد بودند سر برهنگی موجب فقر و بی آبرویی و دیوانگی و اختلال حواس می‌شود. به همین دلایل پوشیدن کلاه از حالت یک عادت خارج شده و به صورت ضرورتی اجتناب ناپذیر درآمده بود تا جاییکه مردان در شب به هنگام خواب عرقچین بر سر می‌گذاشتند و روزها نیز معمولاً در زیر کلاه عرقچین بر سر داشتند